Služby

Poskytované účetní služby

Účetictví Ústí na Labem

 • vedení daňová evidence
 • Vedení podvojného účetnictví
 • Vedení mzdové agendy a zpracování mezd
 • Zpracování daní a daňových přiznání
 • Ostatní služby spojené s vedením účetnictví, daňové evidence a zpracování daní 

Vedení daňová evidence – OSVČ, sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, lékárny

 • peněžní deník
 • kniha vydaných faktur
 • kniha přijatých faktur
 • kniha pohledávek a závazků
 • výkaz o majetku a závazcích
 • výkaz o příjmech a výdajích
 • výpočet pojistného
 • zpracování daňového přiznání
 • vystavování vydaných faktur
 • evidence majetku
 • příprava podkladů na převodní příkazy do bank

 

Vedení podvojného účetnictví

 • pro podnikatelské subjekty – zkušenost s organizační složkou Limited, s účetnictvím lékáren
 • účetní deník
 • hlavní kniha
 • výkaz zisků a ztrát
 • rozvaha zisků a ztrát
 • zpracování účetní závěrky
 • příloha roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání
 • rekonstrukce účetnictví
 • export výkazů na obchodní rejstřík
 • příprava podkladů na převodní příkazy do bank
 • všechny tyto služby jsem schopen po domluvě poskytovat i u klienta na jeho softwaru

 

Vedení mzdové agendy a zpracování mezd

 • mzdová agenda
 • výplatní pásky
 • výplatní listiny + výčetka
 • rekapitulace mezd
 • mzdová a evidenční listy
 • srážky z mezd
 • převodní příkazy na odvody z mezd, včetně srážek zaměstnanců
 • přihláška a odhlášky zaměstnanců
 • roční zúčtování daně zaměstnancům
 • roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování srážkové daně
 • odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení včetně ELDP a další související operace

 

Zpracování daní a daňových přiznání

 • daň z příjmů fyzických (i zpracování přiznání zaměstnaců-více souběžných příjmů, atd.), včetně hlášení na sociální a zdravotní pojišťovnu
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty včetně potřebné evidence
 • daň silniční
 • daň darovací
 • daň z převodu nemovitostí
 • zastupování daňových poplatníků při jednáních, daňových kontrolách vedených správcem daní 27 odst. 1 zákona č. 280 Sb.

 

Ostatní služby

 • výpočet pojistného pro OSSZ a zdravotní pojištění včetně vypracování přehledů na pojišťovny
 • rekonstrukce účetnictví
 • zastupování organizací při kontrolách a jednáních na FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťovnách aj.

 

Kontakt

Kontaktujte nás ještě dnes

Účetnictví Ústní nad Labem